Aktualności Aktualności

DROGA KAMIEŃCZYK

W dniu 10.08.2017 przedstawiciele Nadleśnictwa Międzylesie wraz z Nadleśniczym Dariuszem Jesionowskim wzięli udział w oficjalnym przekazaniu do użytku drogi w kierunku Kamieńczyka nr 3272D, łączącej drogę krajową nr 33 z sąsiednią Republiką Czeską, a przebiegającą przez Kamieńczyk.

W spotkaniu udział wzięli wszyscy zainteresowani w realizacji budowy nowej drogi czyli przedstawiciele Starostwa Powiatu Kłodzkiego, Urzędu Gminy Międzylesie, Zarządu Dróg Powiatowych, Nadzoru budowlanego, wykonawcy oraz Nadleśnictwa Międzylesie. Realizacja tej inwestycji nie byłaby możliwa gdyby nie udział i zaangażowanie każdego z podmiotów, zarówno od strony merytorycznej jak i finansowej. Ogólny koszt budowy wyniósł ok. 1.580.000 PLN w tym udział Nadleśnictwa wynosił 200.000 PLN. Po przecięciu wstęgi uczestnicy przejechali nowo wybudowaną drogą w stronę przejścia granicznego a następnie dzięki uprzejmości księdza dziekana, zwiedzili zabytkowy drewniany kościół w Kamieńczyku.

Z uwagi na duże potrzeby regionu ustalono, że konieczne jest realizowanie dalszych inwestycji drogowych, co sprzyja rozwojowi turystyki a także polepsza życie lokalnych mieszkańców. Nadleśniczy Dariusz Jesionowski zadeklarował swoje silne wsparcie dla realizacji powyższych projektów w przyszłości – „Nie zabraknie pieniędzy na to, czego potrzebują ludzie. Jako nadleśniczy zapewniam, że stworzone zostały odpowiednie mechanizmy, aby inwestycje podobne do tej w Kamieńczyku, mogły być realizowane na terenie całego powiatu. Planujemy w 2017 dofinansować budowę drogi Międzylesie Lesica o łącznym budżecie niemal 6 mln PLN oraz drogi w Międzygórzu połączonej z zabezpieczeniem skarpy zniszczonej w powodzi z 1997r. Natomiast w roku 2018 przygotowujemy się do dofinansowania drogi w Goworowie.”