Aktualności Aktualności

INWENTARYZACJA ZWIERZYNY 2017

W dniach 28-29 stycznia 2017r. tj. sobota i niedziela, zgodnie z Decyzją nr 2/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzylesie odbyła się inwentaryzacja zwierzyny.

Każdego dnia inwentaryzacje poprzedzało merytoryczne szkolenie członków kół łowieckich oraz służby leśnej.

Inwentaryzacja ta polegała na przeliczeniu zwierzyny w blokach taksacyjnych w poszczególnych obwodach łowieckich na terenie Nadleśnictwa Międzylesie.

Każdy z wyznaczonych obszarów był otoczony przez obserwatorów stacjonarnych, zaś po powierzchni chodzili tak zwani obserwatorzy mobilni. Po godzinie obserwatorzy stacjonarni dołączyli do obserwatorów mobilnych w celu dokładniejszej penetracji inwentaryzowanej powierzchni.

Cała inwentaryzacja odbyła się przy czynnym współudziale i bardzo dużej frekwencji członków Kół Łowieckich tj. Sylwan, Lis, Ostoja, Muflon oraz wszystkich pracowników służby leśnej Nadleśnictwa Międzylesie.

Na obecnym etapie Nadleśnictwo oczekuje na opracowanie wyników inwentaryzacji które zostały przesłane do Instytutu  Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.