Aktualności Aktualności

Klęska w Leśnictwie Idzików

Nadleśnictwo Międzylesie po raz kolejny walczy ze skutkami żywiołu - nawałnicy która w dniu 21 czerwca przeszła przez nasze tereny.

Szkody w drzewostanach wystąpiły głównie w leśnictwie Idzików, kompleksie leśnym w pobliżu Starego Waliszowa. Silny wiatr łamał i wywracał drzewa na odcinku o długości około 1500 m i szerokości 700m. Szacowana ilość uszkodzonych drzew to około 8,5 tys. szt., na łączną masę 7 tys. m3. Gdyby ułożyć zniszczone drzewa w rzędzie jego długość osiągnęłaby 240 km, czyli jak z Międzylesia do Wiednia!

W chwili obecnej las wrze od prac – w działania zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób, pilarze, zrywkarze, leśnicy i budowlańcy oraz cały park maszynowy – harwestery, skidery, forwardery, ciągniki leśne, koparka, samochody ciężarowe - a praca trwa od świtu do zmierzchu. Wszystko to w celu szybkiego usunięcia skutków nawałnicy. W pierwszej kolejności uprzątamy drewno z dróg, dla udostępnienia terenu. Następnie dla uniknięcia rozwoju wtórnych szkodników owadzich, które mogłyby w  następstwie dokonać kolejnych zniszczeń, bezzwłocznie uprzątamy uszkodzone powierzchnie. W dalszej perspektywie będziemy przygotowywać teren pod sadzenie nowego lasu.  

Sytuacje o charakterze klęskowym zaburzają normalny rytm pracy w całym nadleśnictwie uniemożliwiają wykonanie planów gospodarczych, zmuszają do przenoszenia środków na obszary uszkodzone, cierpi infrastruktura drogowa, a prace odbywające się w ciężkich warunkach i atmosferze mobilizacji. Cały ten trud nie pójdzie na marne, działania nasze przyniosą skutek w postaci przywrócenia wartości ekologicznej i krajobrazowej lasu.