Aktualności Aktualności

KOLEJNE WYWROTY

W dniu dzisiejszym, tj. 11.08.2017, przez część Nadleśnictwa Międzylesie przeszła burza z silnym wiatrem, która wyrządziła szkody o szacunkowej masie 5 500 m3. Niestety nie sprzyja to obecnemu stanowi sanitarnemu lasu gdzie intensywnie zmagamy się usunięciem kornika, ani też nie pomaga w usuwaniu pozostałości po klęsce z 2015r. Jednakże nie zamierzamy się poddać. Już usuwamy złomy z dróg i lasów. Ściśle współpracujemy w  usuwaniu szkód z burmistrzem Międzylesia jak i strażą pożarną i firmami leśnymi.