Aktualności Aktualności

Konferencja retencyjna

W dniach 12-13 kwietnia 2016 r. na terenie Nadleśnictwa Międzylesie, w miejscowości Międzygórze odbyło się szkolenie koordynatorów programu Małej Retencji Nizinnej i Górskiej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich nadleśnictw z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, które brały udział w dwóch programach MRN i MRG. Szeroka formuła spotkanie była doskonałą platformą wymiany doświadczeń pomiędzy nie tylko koordynatorami z poszczególnych nadleśnictw, ale również z przedstawicielami organów władzy centralnej, wojewódzkiej i samorządowej. Konferencję rozpoczęli Panowie Arkadiusz Wojciechowicz – Zastępca Dyrektora Regionalnego LP we Wrocławiu  oraz Pan Marian Rymarski – gospodarz miejsca Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzylesie. Pan Dyrektor Wojciechowicz przedstawił i przywitał przybyłych gości. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych reprezentował Pan Wiesław Krzewina – Zastępca Dyrektora ds. Projektów Lasów Państwowych, w imieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska występowała Pani Katarzyna Łapińska – Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i obszarów Natura 2000, Starostwo Powiatowe w Kłodzku reprezentował Pan Paweł Madej –  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej – Pan Łukasz Bloch.

Po uroczystym przywitaniu przybyłych gości rozpoczęliśmy warsztaty szkoleniowe, które prowadził Pan Ryszard Majewicz – Regionalny Koordynator programów retencyjnych. W trakcie dyskusji wymienialiśmy się swoimi uwagami dotyczącymi zarówno tych dobrych, pozytywnych stron zrealizowanego programu, jak i tych które nastręczały nam wielu kłopotów w trakcie realizacji. Był to dobry asumpt do wskazania zagrożeń, które należy minimalizować na etapie realizacji programów w nowej perspektywie finansowej. Pan Dyrektor Krzewina potwierdził, iż oba programy retencyjne zrealizowane przez LP, to największe tego typu programu zrealizowane kiedykolwiek w Unii Europejskiej. Mamy zatem być z czego dumni. Cześć popołudniowa pierwszego dnia szkolenia upłynęła nam „terenowo". W trakcie objazdu terenowego oglądaliśmy przykładowe budowle oraz rozwiązania konstrukcyjne różnych urządzeń retencyjnych wykonanych na terenie Nadleśnictwa Międzylesie w leśnictwach Jawornica i Śnieżnik.

Na zakończenie pierwszego dnia, w trakcie uroczystej gali, Pan Adam Płaksej Dyrektor Regionalny LP we Wrocławiu serdecznie podziękował wszystkim koordynatorom oraz osobom zaangażowanym w realizację projektów retencyjnych. Pan Dyrektor wręczył Listy Gratulacyjne.

Drugi dzień szkolenia rozpoczęliśmy o wysłuchania fascynującego wykładu Pana prof. Janusza Olejnika z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wykład poświęcony był roli lasów w pochłanianiu dwutlenku węgla w kontekście zmian klimatu. Pan Profesor w sposób niebywale obrazowy i sugestywny ukazywał nam zagrożenia wynikające ze zmian klimatu oraz olbrzymiej do odegrania roli lasów w procesie ograniczania tych niekorzystnych zamian.

Następnie Pan Dyrektor Krzewina przedstawił założenia szerokorozumianych projektów środowiskowych, które będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkanie zakończyło się omówieniem założeń programu, realizowanego przez Nadleśnictwo Międzylesie – „Ochrona przyrody poprzez kanalizowanie ruchu turystycznego w ramach Rewitalizacji infrastruktury techniczno – turystycznej Rezerwatu „Wodospad Wilczki" w Międzygórzu".