Aktualności Aktualności

NARADA KOORDYNACYJNA LEŚNIKÓW I STRAŻY POŻARNYCH

                W dniu 29.07.2017 w Nadleśnictwie Międzylesie odbyła się Narada Koordynacyjna pracowników Lasów Państwowych i Straży Pożarnej, z udziałem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Powiatowego Policji, przedstawiciela Miasta i Gminy Międzylesie, jednostek Ochotniczych i Zawodowych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Międzylesie oraz przedstawicieli Nadleśnictwa.

                Celem narady było wypracowanie wspólnych standardów w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Międzylesie. Wdrożenie Leśnej Mapy Numerycznej w postaci map przystosowanych dla Straży Pożarnej w wersji cyfrowej – na urządzeniach mobilnych oraz analogowej, co znacząco podnosi szybkość reagowania, tak potrzebnego w realizacji operacyjnych zadań strażaków w warunkach bojowych.

Główna część narady miała miejsce w terenie. Podczas objazdu uczestnicy poznali infrastrukturę drogową oraz przeciwpożarową (ujęcia wody, zbiorniki p-poż, miejsca poboru wody). W terenie przeprowadzono praktyczne zajęcia z zakresu topografii i geolokalizacji w kompleksach leśnych.

                Wynikiem wspólnych ćwiczeń jest zapoznanie się pracowników Straży Pożarnej z warunkami panującymi w Nadleśnictwie Międzylesie, wypracowanie standardów, które pozwolą na przeprowadzanie skutecznych akcji ratowniczo-gaśniczych.

Przy okazji realizujemy ważny cel jaki stawia sobie Nadleśnictwo Międzylesie, czyli integrację najważniejszych służb wokół celu jakim jest poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności poprzez zintegrowane działania służb mundurowych. Przekazana wiedza i udostępnione Leśne Mapy Numeryczne wraz z infrastrukturą drogową Lasów Państwowych dla Straży Pożarnej wprost przekładają się na szybkość reakcji w sytuacji zagrożenia pożarowego, ale również w sytuacjach ochrony zdrowia i życia ludzkiego w regionie.

                Z pewnością jest duża potrzeba organizowania tego typu spotkań w formie praktycznych warsztatów. Jako Nadleśnictwo Międzylesie będziemy inicjować i realizować kolejne spotkania ze wszystkimi formacjami służb mundurowych tak, aby w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia życia ludzkiego lub utraty mienia, był w pełni wykorzystany  potencjał jakim dysponują Lasy Państwowe w naszym regionie.