Aktualności Aktualności

Ograniczenia ruchu w Rezerwacie

W związku z rozpoczęciem realizacji programu pn. „Ochrona przyrody poprzez kanalizowanie ruchu turystycznego w ramach Rewitalizacji infrastruktury techniczno – turystycznej Rezerwatu „Wodospad Wilczki" w Międzygórzu" został zamknięty odcinek deptaka prowadzącego od centrum Międzygórza do wodospadu. Ścieżki turystyczne prowadzące w kierunku „Ogrodu Bajek" oraz wokół kotła eworsyjnego nadal dostępne są dla ruchu turystycznego. Wejście na nie możliwe jest od strony hotelu „Dom nad Wodospadem".