Aktualności Aktualności

Ptasie mieszkanie przy leśnej polanie

„PTASIE MIESZKANIE PRZY LEŚNEJ POLANIE"

 

Regulamin  konkursu na  wykonanie budki lęgowej dla ptaków

 

ORGANIZATOR:

Nadleśnictwo Międzylesie

Ul. Tysiąclecia P.P. 7

57-530 Międzylesie

Tel/fax – 74 812 63 22/ 74 812 63 85

e-mail: miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl

 

CELE KONKURSU:

1. Podniesienie wrażliwości na potrzeby dziko żyjących ptaków,

2. Rozwijanie wyobraźni w odniesieniu do otaczającej Nas przyrody i zwierząt,

3. Poznawanie zakątków leśnych swojej okolicy zamieszkania,

4. Rozwijanie zdolności manualnych ,wrażliwości estetycznej i praktycznego wykorzystania dostępnych tworzyw.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

2.Uczestnicy konkursu zgłaszają po jednej samodzielnie wykonanej pracy.

3.Budka powinna być wykonana z naturalnych materiałów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb różnych gatunków ptaków.

4.Na odwrocie pracy należy umieścić czytelnie drukowanymi

literami: imię, nazwisko i wiek autora pracy, nazwa, adres, telefon i e-mail placówki zgłaszającej pracę, imię i nazwisko opiekuna.

6. Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora.

7. Udział w konkursie jest wyrazem akceptacji niniejszego regulaminu.

8. Prace nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.

9. Zgłoszenie do konkursu jest jednocześnie zgodą na publikację prac na stronie internetowej, podczas wystawy pokonkursowej oraz w celach reklamowych.

10. Osoby dostarczające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych.

11. Wystawa pokonkursowa oraz wręczenie nagród nastąpi  w dniu 15.04.2017 r. w biurze Nadleśnictwa Międzylesie.

12. Budki zakwalifikowane przez komisje pokonkursową zostaną zawieszone w miejscach wybranych przez leśników.

13. Zwycięzcy konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez e-mail lub telefonicznie o wygranej oraz o sposobie odbioru nagród i wyróżnień.

 

KRYTERIA OCENY PRAC:

1.Prace będą oceniane w kategoriach: Kat. I do 10 lat, Kat. II –powyżej 10 lat

2.Jury konkursowe oceni poziom artystyczny prac, pomysłowość, wartości artystyczne, samodzielność i staranność wykonania.

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC DO 31.03.2017 r. w biurze Nadleśnictwa Międzylesie.

Telefon Kontaktowy : Magdalena Mol – 667 840 051