Aktualności Aktualności

Szkolenie BHP

W dniu 24.11.2017 w Nadleśnictwie Międzylesie miało miejsce szkolenie BHP dla firm pozyskujących drewno w naszym Nadleśnictwie. Szkolenie miało na celu przypomnienie zasad bezpiecznej pracy w lesie przy wycince drzew z ukierunkowaniem na trudności podczas wycinki złomów i wywrotów - których w naszym regionie jest coraz więcej z uwagi na silne i porywiste wiatry. Szkolenie przeprowadzone było z inicjatywy Nadleśnictwa Międzylesie a przeprowadzili je pracownicy RDLP Wrocław oraz Państwowej Inspekcji Pracy.