Aktualności Aktualności

Trąba powietrzna

Komunikat nr 1 (09.07.2015 r.)

Trąba powietrzna w Nadleśnictwie Międzylesie.

Środowy poranek 8 lipca 2015 r. odsłonił ogrom zniszczeń jakich dokonała trąba powietrzna, przechodząca nad lasami Nadleśnictwa Międzylesie. Uderzenie niszczycielskiej siły rozpoczęło się ok. godziny 3.30 nad ranem i trwało niespełna 30 minut. Od godzin wczesno porannych pracownicy Zakładów Usług Leśnych, służby terenowe i administracyjne nadleśnictwa rozpoczęły pierwsze prace przy przywracaniu przejezdności głównych dróg komunikacyjnych gminy Międzylesie. Rozpoczęliśmy też prace inwentaryzacyjne przy szacowaniu rozmiaru i skali uszkodzeń w drzewostanach. Na chwilę obecną szacujemy, iż na powierzchniach leśnych znajduje się ok. 100 000 m3 wywrotów i złomów. Spore straty występują również w uprawach leśnych, gdzie uszkodzeniu uległy nie tylko młode drzewa, ale również zniszczone zostały ogrodzenia tych upraw.  

Szczególnie trudne warunki panują na terenie pięciu leśnictw – Nowa Wieś, Goworów, Jodłów, Smreczyna oraz Lesica. Z tego też względu, mając na uwadze ogromne zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi, jakie występuje na w/w terenach został wprowadzony, decyzją nadleśniczego całkowity zakaz wstępu do lasu w obrębie Międzylesie.

Ze względu na zagrożenie życia oraz przypadki kradzieży drewna nadleśnictwo prowadzi stały telewizyjny monitoring obszarów leśnych, na których wystąpiła klęska.

Zwracamy się z prośbą o przestrzeganie wprowadzonego zakazu wstępu.

Darz Bór
Nadleśnictwo Międzylesie

Komunikat nr 2. (10.07.2015 r.)

Kolejny dzień pracy upłynął pracownikom terenowym nadleśnictwa na dalszych pracach związanych z inwentaryzacją obszarów poklęskowych. Na chwilę obecną możemy potwierdzić, że uszkodzeniu uległo 100 000 m3 drewna. Otwarte powierzchnie szacujemy na poziomie 90,00 ha.  Są to takie powierzchnie, na których będziemy zmuszeni usunąć całkowicie rosnące tu przed kataklizmem drzewa (100% masy). 

Ze względu na zagrożenie życia oraz rosnące zagrożenie pożarowe nadal obowiązuje całkowity zakaz wstępu do lasu. 

 

 

  

 

 

Komunikat nr 3. (16.07.2015 r.)


W związku z ogłoszonym zakazem wstępu do lasu, w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym im. dra M. Orłowicza do odwołania zostały zamknięte niżej wymienione szlaki turystyczne: