Wydawca treści Wydawca treści

Cele realizacji projektu

Nadrzędnym (głównym) celem realizacji projektu jest zachowanie i ochrona cennych stanowisk przyrodniczych na obszarze rezerwatu krajobrazowego "Wodospad Wilczki". Jest to unikatowy w skali europejskiej niewielki obszar (2,75 ha), na którym silnie zarysowana jest reliktowa i endemiczna fitocenoza wąwozu, w którą wkroczenie turystów, przy stale rosnącej ich antropopresji, będzie nieuzasadnioną ingerencją w panujące tu naturalne stosunki fizjocenotyczne.

Celem szczegółowym jest wykonanie rewitalizacji infrastruktury turystycznej, która w sposób bezpieczny zarówno dla zwiedzających jak i samej przyrody pozwoli na udostępnienie jej zasobów. Będzie ona polegała na odnowieniu wszystkich stopni kamiennych w liczbie ok. 750 szt., nowym ich posadowieniu w podłożu, ubytki będą uzupełnione tego samego typu materiałem – piaskowiec noworudzki. Wymienione zostaną wszystkie bariery ochronne w ilości ok 1000 mb, zamontowane zostanie ok. 11 mb przeszklonych barierek w obrębie wodospadu, tak aby osobą na wózkach inwalidzkich umożliwić wgląd w kocioł eworsyjny wodospadu oraz potok Wilczka. Wymieniona zostanie cała instalacja elektryczna, zamontowane zostaną nowe, energooszczędne lampy oświetleniowe. System monitoringu zostanie wyposażony w 10 kamer, dwa telebimy umożliwiające sterowanie kamerami, system liczenia turystów sprzężony będzie z całym systemem informatycznym wodospadu. Będzie też możliwa transmisja obrazu online na stronach internetowych Lasów Państwowych z wodospadu. Deptak prowadzący z centrum Międzygórza do wodospadu (205 mb.) zostanie przystosowany do poruszania się osób z różnymi typami niepełnosprawności, położona zostanie kostka brukowa.

Celem pośrednim jest ograniczenie bezrobocia w gminie. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności, przeprowadzenie kampanii informacyjnej o wykonanych pracach, przyczyni się do znaczącego podniesienia walorów turystycznych Międzygórza, a to z kolei poprzez przyciągnięcie turystów stworzy dogodne warunki do rozwoju rynku usług około turystycznych, włączania społecznego osób, ograniczania bezrobocia. Ściągnie potencjalnych inwestorów, którzy będą tworzyć miejsca pracy, nie tylko dla mieszkańców Międzygórza, ale i z całego Powiatu Kłodzkiego.