Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP we Wrocławiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

Certyfikacja gospodarki leśnej wynika z potrzeby wiarygodnego potwierdzenia,  że prowadzona gospodarka leśna jest zgodna z kryteriami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej, określonymi w odpowiednich dokumentach niniejszych systemów FSC i PEFC.  

Decyzja o tym, że system gospodarki leśnej danego wnioskodawcy spełnia wymagania certyfikacyjne jest podejmowana przez jednostkę certyfikującą na podstawie uzyskanych w trakcie oceny informacji. Wszystkie niezgodności powinny skutkować działaniami naprawczymi zgodnymi z wymaganiami certyfikacji.

Na podstawie pozytywnej decyzji o certyfikacji wnioskodawca o certyfikację otrzymuje certyfikat zgodności gospodarki leśnej z wymaganiami certyfikacji.

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych

CERTYFIKAT FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem FSC.

Przyznany Certyfikat nosi numer RA-FM/COC-003740 Data ważności certyfikatu od 23.12.2013 r. do 22.12.2018 r.

 

CERTYFIKAT PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem PEFC.

Przyznany Certyfikat nosi numer CSL/761/2015 Data ważności certyfikatu od 27.04.2015 r. do 26.04.2018 r.