Gekennzeichneter Inhalt

PUBLIKACJA WYNIKÓW MONITORINGU ZMIAN WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW

1) ZMIANY W PRZYROŚCIE

    - Tabela klas wieku bieżącego rocznego przyrostu miąższości

    - Porównanie wskaźników stanu zasobów drzewnych


2) ZMIANY W ODNOWIENIU LASU

     - Zestawienie wykonanych prac z zakresu hodowli lasu za ubiegły okres oraz porównanie z planem

     - Zestawienie zbiorcze planu hodowli lasu

    - Rozmiar wykonanych prac odnowieniowych


3) ZMIANY SKŁADU GATUNKOWEGO

    - Zmiany w strukturze gatunkowej drzewostanów w ostatnim roku

    - Zmiany w strukturze gatunkowej drzewostanów w okresach urządzeniowych


4) ZMIANY STRUKTURY WIEKOWEJ
    
    - Zmiany w strukturze wiekowej drzewostanów w ostatnim roku

    - Zmiany w strukturze wiekowej drzewostanów w okresach urządzeniowych


5) ZBIÓR NASION - DANE WIELOLETNIE

     - Zbiór nasion w Nadleśnictwie  Międzylesie  w latach 2010-2016


6) PRODUKCJA SADZONEK - DANE WIELOLETNIE

     - Produkcja sadzonek w Nadleśnictwie Międzylesie w latach 2010-2016


7) GOSPODARCZE POZYSKANIE NIEDRZEWNYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH

     - Pozyskanie zwierzyny grubej na terenie Nadleśnictwa Międzylesie


    - Pozyskanie choinek w Nadleśnictwie Międzylesie