Asset Publisher Asset Publisher

Krótka charakterystyka

Na terenie Nadleśnictwa  Międzylesie, w miejscowości Międzygórze, w Leśnictwie Śnieżnik (oddz. leśne 146 a, b, c, d, o łącznej powierzchni 2,75 ha, działka nr 243/12) znajduje się unikatowy, nie tylko w skali Dolnego Śląska, ale również w skali całej Polski i tej części Europy – rezerwat przyrody „Wodospad Wilczki". Administracyjnie rezerwat należy do gminy Bystrzyca Kłodzka. Teren na którym w 1958 r. został utworzony rezerwat, od zawsze przyciągał rzesze turystów, ze względu na bogatość występujących tu form przyrodniczych. Sama historia udostępnienia turystom tego urokliwego zakątka Ziemi Kłodzkiej, sięga drugiej połowy XIX wieku. Wtedy to wybudowano kamienne schody (w 1836 r.), kładkę nad wodospadem oraz ścieżkę – deptak prowadzący wzdłuż potoku Wilczka, do centrum kurortu Międzygórze. Z czasem pojawiły się również barierki biegnące wzdłuż schodów. W latach powojennych wykonano oświetlenie tras turystycznych biegnących wokół wodospadu. Na przestrzeni lat stan infrastruktury turystycznej Wodospadu Wilczki uległ zniszczeniu. Infrastruktura turystyczna w obrębie wodospadu nigdy nie była kompleksowo remontowana. Usuwane były tylko doraźne awarie. Stale rosnąca antropopresja turystów stanowi zagrożenie dla tych cennych stanowisk. Zwłaszcza niebezpieczna jest ingerencja turystów poza wyznaczone ścieżki turystyczne w panujące tu, naturalne stosunki fizjocenotyczne. Niezbędnym jest wykonanie barier ochronnych, które ograniczą ruch turystyczny tylko do wyznaczonych ścieżek. W ramach planowanych działań z zakresu ochronny bioróżnorodności tego terenu oraz bezpiecznego dla środowiska udostępniania walorów przyrodniczych planujemy wykonać rewitalizację wszystkich schodów kamiennych, tak aby umożliwić bezpieczne poruszanie się po nich, wymieniona zostanie cała instalacja elektryczna, zamontowane zostaną lampy oświetleniowe. Deptak prowadzący z centrum kurortu Międzygórze zostanie wyremontowany i dostosowany do potrzeb poruszania się osób z różnymi typami niepełnosprawności.  Zamontowany zostanie system monitoringu, aby umożliwić szybkie reagowanie z chwilą ingerencji turystów w teren rezerwatu, system liczenia turystów pozwoli na dokładne analizy natężenia ruchu i jego zmiany w czasie. Montaż kamer umożliwi transmisję stremingowego obrazu na dwa telebimy (oraz strony internetowe Lasów Państwowych) posadowione na granicy rezerwatu (pozwoli to wszystkim osobą na obejrzenie obrazu online m.in. z kotła eworsyjnego wodospadu, tak aby powstrzymać ich chęć do jego nielegalnej penetracji). Wymienione zostaną wszystkie bariery ochronne biegnące wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Prace zamierzamy wykonać w latach 2016-2017. Ze względu na usytuowanie i charakter ochronny obszaru większość prac będzie wykonywana ręcznie. Posiadamy stosowne zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu na pełny zakres prac objętych projektem.