Wydawca treści Wydawca treści

Założenia finansowe i harmonogram realizacji Wodospad

          Wartość całego projektu, to  kwota ponad 3,5 mln złotych, na którą składają się wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i środowiskowej, studium wykonalności, roboty budowlane, nadzór inwestorski, promocja i zadania edukacyjne. Środki te zostały zabezpieczone w budżecie Nadleśnictwa Międzylesie. Pan Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr inż. Konrad Tomaszewski uruchomił środki finansowe z Funduszu Leśnego w wysokości 800 000,00 zł. Nadleśnictwo złożyło również wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

          Pierwsze prace rewitalizacyjne planujemy rozpocząć jeszcze w miesiącu październiku 2016 r. W tym roku chcemy zmodernizować deptak spacerowy oraz zejście nad gardziel wodospadu. 

            Na podkreślenie zasługuje fakt, iż planowane przez Nadleśnictwo Międzylesie prace rewitalizacyjne zyskały wielką przychylność lokalnych władz samorządowych Gmin Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie oraz Powiatu Kłodzkiego. Swoją pozytywną decyzję wyraziła również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 

Główne założenie Projektu.

Schemat poglądowy realizacji poszczególnych etapów Rewitalizacji