Wydawca treści Wydawca treści

LASY HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Międzylesie .

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu poddając się certyfikacji gospodarki leśnej w ramach systemu certyfikacyjnego Forest Stewardship Council (FSC) zobowiązała się do stosowania Zasad, Kryteriów i Wskaźników Dobrej Gospodarki Leśnej.

Zgodnie z decyzją nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2011 roku powołane zostają lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF), których zidentyfikowanie jest wyznacznikiem prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej zgodnej ze standardami FSC (Forest Stewardship Council).

Decyzja nr 2  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2011

Zarządzenie nr 10_2011 lasy HCVF

Wyznaczanie lasów HCVF w RDLP we Wrocławiu nastąpiło w oparciu o kryteria opisane w dokumencie FSC - "Kryteria wyznaczania w Polsce lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests - HCVF)".

Kryteria wyznaczania w Polsce lasów o szczególnych walorach przyrodniczych

Monitoring hcvf 2011-2015

Monitoring hcvf 2016

Monitoring hcvf 2017

Monitoring hcvf 2018

Monitoring zbiorczo - 2016 

Monitoring zbiorczo - 2017

Monitoring zbiorczo - 2018

W celu uzyskania efektu wizualizacji przygotowane zostały mapy wyznaczonych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych prezentujące łącznie wszystkie wyznaczone kategorie lasów HCVF dla dwóch obrębów: Międzylesie oraz Międzygórze.

Mapy lasów HCVF:

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF - obręb Międzylesie

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF - obręb Międzygórze