Aktualności Aktualności

Finansowanie dróg lokalnych

Finansowanie dróg lokalnych

Dnia 08.10.2018 r. przy dźwiękach chorałów gregoriańskich został oddany do użytku przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 3274D Międzylesie – Lesica – Niemojów – Przejście Graniczne o długości ok. 11 km.

Na przebudowę zgromadzono niespełna 6 mln zł z czego 85% środków pozyskano z Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego. Jednym z beneficjentów zapewniających wkład własny w kwocie 411 tyś. zł. było Nadleśnictwo Międzylesie.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali m.in. przedstawiciele Nadleśnictwa Międzylesie  na czele z Nadleśniczym Dariuszem Jesionowskim, Sekretarzem Piotrem Kensickim, Inżynierem Nadzoru Krzysztofem Rusinekiem wraz z przedstawicielami władz samorządowych.

„Stan dróg lokalnych południowej Kłodzczyzny nie przedstawia się najlepiej. Jako przedsiębiorstwo działające na tym terenie i korzystające z nich jesteśmy częścią wspólnoty. Jako firma społecznie odpowiedzialna chcemy partycypować w kosztach budów i przebudów dróg lokalnych, z których korzystamy. W myśl zasady „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” zależy nam na stałej współpracy z instytucjami z naszego terenu w ramach możliwości finansowych Nadleśnictwa”  

Dariusz Jesionowski - Nadleśniczy Nadlesnictwa Międzylesie.

 

 

Fotografie pochodzą z archiwum Nadleśnictwa Międzylesie.