Aktualności Aktualności

Podsumowanie rewitalizacji Wodospadu Wilczka

Podsumowując prace jakie wykonaliśmy w trakcie rewitalizacji Wodospadu Wilczki wypada opowiedzieć o tych najważniejszych:

Wyremontowaliśmy ścieżki turystyczne w istniejącej od blisko 200 lat lokalizacji na terenie Rezerwatu Wilczki. Stan techniczny ścieżek, ze względu na bezpieczeństwo turystów, wymagał bezwzględnie remontu.

Schody – schody oryginalnie były wykonane z żółtego piaskowca. Po rewitalizacji wykonane są z naturalnego materiału - czerwonego piaskowca.

Barierki – barierki jakie wybudowano w czasach księżny Marianny Orańskiej zostały zastąpione w czasach PRL stalowymi rurami, kątownikami i płaskownikami pospawanymi w ciągi barierek. Ogrodzenie to oprócz braku walorów estetycznych, stwarzało zagrożenie dla życia i zdrowia. Nie zapewniało dostatecznej ochrony dla zwiedzających, w tym przede wszystkim dzieci. Ogrodzenie po rewitalizacji jest wykonane na wzór barierek stylistycznie odpowiadających tym z oryginalnego mostku na gardzielą wodospadu, który pochodzi z roku 1805. Kształt i forma barierek po rewitalizacji to efekt zaleceń Konserwatora Zabytków. Całe Międzygórze objęte jest ochroną konserwatorską.

Betonowe schody – ani jeden schodek na terenie Lasów Państwowych w ramach rewitalizacji nie jest wykonany z betonu.

Telebimy - usytuowane są w dwóch miejscach: przed wejściem do Rezerwatu od strony hotelu oraz od centrum Międzygórza. Od centrum Międzygórza do Rezerwatu prowadzi alejka wykonana w ramach rewitalizacji (alejka w większej części położna jest poza Rezerwatem) umożliwiająca łatwy dostęp dla turystów niepełnosprawnych – alejka wykonana jest z kostki granitowej. Na końcu tej alejki znajduję się telebim. Wzdłuż alejki znajdują się ławki. Na początku alejki znajdują się toalety dla zwiedzających. Na telebimach wyświetla się na żywo obraz z gardzieli wodospadu, z kilku ujęć, oraz prezentacja dotycząca rewitalizacji, historii miejsca. Telebimy są urządzeniami pozwalającymi na kontakt z Wodospadem osobom niepełnosprawnym.

Oświetlenie alejek – oświetlenie alejek było częścią istniejącej pierwotnie infrastruktury, jednak ze względów bezpieczeństwa oraz mając na uwadze zniszczenia wymagało odnowienia. Stylistycznie dopasowane jest do ogrodzenia – formą i kształtem, który uzgodniono z Konserwatorem Zabytków.

Oświetlenie gardzieli Wodospadu – oświetlenie włączane jest jedynie w porze wieczorowej. Swoista iluminacja dodaje wodzie i wodospadowi nowego wymiaru estetycznego i stanowi atrakcję turystyczną. Oświetlenie było szeroko konsultowane z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz specjalistami chiropterologami i uzyskało niezbędne aprobaty.

Uzgodnienia, ekspertyzy przyrodnicze oraz pozwolenia na budowę – wszelkie prace wymagały zgody właściwych organów jak: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Konserwator Zabytków, Starostwo Powiatowe w Kłodzku, eksperci przyrodniczy ze Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Uzyskaliśmy wszystkie wymagane pozwolenia i zgody wymagane w procesie inwestycyjnym, a projekt jest zgodny z wytycznymi właściwych organów. W Nadleśnictwie dostępne są dokumenty związane z procesem inwestycyjnym.

Migracje zwierzyny leśnej – Barierki oddzielają jedynie alejki i ścieżki od gardzieli wodospadu, którą stanowią 30-40 metrowe kamienne ściany gardzieli i wąwozu – co ma zapewnić bezpieczeństwo dla ruchu turystycznego. Nie ma tu więc mowy o migracji zwierzyny.

Reasumując – odnowiliśmy stary, przedwojenny, poddany ochronie konserwatorskiej obiekt turystyczny, który jest obecnie dostępny dla osób niepełnosprawnych, w którym bezpiecznie może się poruszać grupa małych uczniów z nauczycielem, w którym kanalizujemy ruch turystyczny i odciążamy pozostałe części rezerwatu, którego remontu się domagała i z aprobatą przyjęła lokalna społeczność, który jest atrakcją turystyczną zlokalizowaną niemal w centrum miejscowości.