Aktualności Aktualności

SZKODY ŁOWIECKIE

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1507), wprowadziła zmiany w procedurze szacowania szkód łowieckich, które obowiązują od dnia 23.08.2018 r.

Wniosek o oszacowanie szkody łowieckiej należy składać bezpośrednio u dzierżawcy bądź zarządcy obwodu łowieckiego. Wniosek zawierać powinien:

  1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania lub adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
  2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
  3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

W szacowaniu szkód łowieckich nie będzie uczestniczył już przedstawiciel gminy, szacunek przeprowadzał będzie przedstawiciel zarządcy bądź dzierżawcy obwodu łowieckiego. Zawiadamiani o terminie szacowania szkód będą także pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, których nieobecność nie będzie wstrzymywała szacowania szkody łowieckiej.