Aktualności Aktualności

Wodospad „Wilczki” w Międzygórzu czas na otwarcie

Wodospad „Wilczki” w Międzygórzu czas na otwarcie

Nadleśnictwo Międzylesie informuje, że w dniu 24 września o godz. 10.00 w Międzygórzu odbędzie się oficjalne otwarcie zrewitalizowanej infrastruktury techniczno-turystycznej wodospadu „Wilczki”. Rewitalizacja zrealizowana została dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej środowisko i zasoby, działanie: Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych projektu pod nazwą: „Ochrona Przyrody poprzez kanalizowanie ruchu turystycznego w ramach rewitalizacji infrastruktury techniczno-turystycznej Rezerwatu Wodospad Wilczki" w Międzygórzu".

Otwieraną i przekazywaną do publicznego użytku inwestycją, której wartość wyniosła ok. 3 mln PLN objęto infrastrukturę turystyczną okalającą wodospad, a w tym ścieżki turystyczne, kamienne schody, oświetlenie ścieżek, dwa tarasy widokowe, stalowy mostek nad wodospadem, ławki, kosze na śmieci, stylowe barierki ochronne, monitoring oraz oświetlenie kotła wodospadu. To wszystko sprawiło, że to licznie odwiedzane przez turystów miejsce stało się prawdziwą atrakcją turystyczną. Rozświetlone ścieżki wokół wodospadu oraz iluminacja podświetlonego kilkunastoma reflektorami kotła wodospadu sprawiają, że walory tego miejsca nabrały, szczególnie podczas wieczornych spacerów wręcz bajecznego klimatu. Zapraszam na otwarcie i spacery po tym jakże urokliwym zakątku Nadleśnictwa Międzylesie - Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzylesie Dariusz Jesionowski.