Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Międzylesie jest jednym z trzydziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu

Położenie i powierzchnia Nadleśnictwa Międzylesie

Ogółem powierzchnia nadleśnictwa Międzylesie wynosi 10 461,56 ha, w tym 10255,28 ha powierzchnia leśna i 206,28 ha powierzchnia nieleśna. Terytorialnie nadleśnictwo położone jest w całości w województwie dolnośląskim w powiecie kłodzkim i sąsiaduje
z następującymi leśnymi jednostkami administracyjnymi:

• od północy Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka obręb Bystrzyca Kłodzka,

• od wschodu Nadleśnictwo Lądek Zdrój obręb Stronie Śląskie,

• południowa, południowo-wschodnia i południowo-zachodnia część nadleśnictwa graniczy
z Republiką Czeską.