Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu na terenach górzystych jest bardzo uciążliwe, niejednokrotnie wymagające poświęcenia i w całości oddania się lasom.

Użytkowanie lasu
to korzystanie z jego zasobów ? pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu w sposób zapewniający jego trwałość zgodnie z kryteriami i wskaźnikami PEFC i międzynarodowymi standardami FSC.
Podstawą prowadzenia gospodarki leśnej i w tym również użytkowania lasu jest 10 ? letni Plan Urządzania Lasu obowiązujący od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2019 roku. Zgodnie z tym planem 10 ? letni etat użytkowania lasu w Nadleśnictwie Międzylesie wynosi 838247 m3 w tym:
- użytkowanie rębne ? 576247 m3
- użytkowanie przedrebne ? 26200 m3
Powierzchnie objęte cięciami pielęgnacyjnymi w 10 ? leciu wynoszą około 4300 ha. Udział gatunków iglastych stanowi 85%, gatunków liściastych 15% przyjętego etatu.
 
W lasach Nadleśnictwa Międzylesie:
- zapas drewna ? 3618581 m3
- przeciętna zasobność ? 361 m3/ha
- przeciętny wiek ? 77 lat
- przyrost bieżący roczny wynosi średnio 79600 m3
W porównaniu do poprzedniego okresu gospodarczego zasobność wzrosła o 46 m3/ha, a przeciętny wiek o 8 lat.
 W Nadleśnictwie Międzylesie dominują cięcia w rębni częściowej i stopniowej z długim okresem odnowienia. Znaczną część  miąższości (około 35%) pozyskuje się w wyniku prowadzenia cięć sanitarnych (usuwanie posuszu, wywrotów, złomów.  Górzysty i częściowo wysokogórski charakter terenu (deniwelacja w ramach jednego leśnictwa wynosi około 900 metrów) utrudnia zrywkę i pozyskanie drewna, w związku z tym tylko 25% prac pozyskaniowych wykonuje się przy pomocy specjalistycznego sprzętu (harwester). Kolejna przeszkodą w prowadzeniu prac pozyskaniowych jest długie zaleganie pokrywy śnieżnej (około 6 miesięcy).
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Pozyskanie drewna zima 2005/2006 w leśnictwie Jawornica