Wydawca treści Wydawca treści

               Oficjalne logo projektu Bartnicy Sudetów

            Oficjalne logo projektu Bartnicy Sudetów


bs-zaklad karny.jpg (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Tobiasz Włoszczyński, 22.09.17 09:53

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Tobiasz Włoszczyński
22.09.17 09:53
Status: Zatwierdzony
Pobierz (74k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 1 Dzień temu 74k Pobierz

bs-sklad.jpg (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Tobiasz Włoszczyński, 22.09.17 09:53

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Tobiasz Włoszczyński
22.09.17 09:53
Status: Zatwierdzony
Pobierz (106k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 1 Dzień temu 106k Pobierz

bs-s2ap.jpg (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Tobiasz Włoszczyński, 22.09.17 09:53

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Tobiasz Włoszczyński
22.09.17 09:53
Status: Zatwierdzony
Pobierz (1,4MB) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 1 Dzień temu 1,4MB Pobierz

bs-prace.jpg (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Tobiasz Włoszczyński, 22.09.17 09:53

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Tobiasz Włoszczyński
22.09.17 09:53
Status: Zatwierdzony
Pobierz (381k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 1 Dzień temu 381k Pobierz

bs-logo.jpg (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Tobiasz Włoszczyński, 22.09.17 09:53

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Tobiasz Włoszczyński
22.09.17 09:53
Status: Zatwierdzony
Pobierz (117k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 1 Dzień temu 117k Pobierz

bs-koloniadzikich.jpg (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Tobiasz Włoszczyński, 22.09.17 09:53

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Tobiasz Włoszczyński
22.09.17 09:53
Status: Zatwierdzony
Pobierz (97k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 1 Dzień temu 97k Pobierz

bs-klody.jpg (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Tobiasz Włoszczyński, 22.09.17 09:53

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Tobiasz Włoszczyński
22.09.17 09:53
Status: Zatwierdzony
Pobierz (226k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 1 Dzień temu 226k Pobierz

bs-kloda1.jpg (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Tobiasz Włoszczyński, 22.09.17 09:53

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Tobiasz Włoszczyński
22.09.17 09:53
Status: Zatwierdzony
Pobierz (114k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 1 Dzień temu 114k Pobierz


Podziękowania

Ponieważ wdzięczność jest najważniejszym motorem do działania i tworzenia pozytywnych efektów, zważywszy na fakt, że sukces projektu Bartnicy Sudetów uzależniony jest od przychylności wielu osób, z którymi już nawiązaliśmy kontakt i współpracę oraz osób z którymi dopiero nawiążemy relacje, pragnę podziękować:

Międzyleskim lasom  i Lasom Państwowych za to, że umożliwiają prowadzenie takiego projektu.

Organizatorom konferencji w Spale, która świetnie usystematyzowała zdobytą dotychczas wiedzę bartniczą, a w szczególności Adamowi Sieńko z Nadleśnictwa Augustów, Andrzejowi Pazurze i Andrzejowi Keczyńskiemu – wasza determinacja i upór w gromadzeniu i selekcji informacji są fascynujące.

Beacie Madras-Majewskiej za wysiłek i wnikliwość w prowadzonych badaniach genetycznych nad Apis M. M., a przede wszystkim za dostarczenie dowodów kierujących naszą motywacją.

Dziękuję moim mentorom i przyjaciołom rozwijającym pasieki w oparciu o metody pszczelarstwa naturalnego, a w szczególności Krzysztofowi Smirnofowi, który analitycznie potrafi rozpracować każdą teorię i uzasadnić, jak mocno jest wydumana, a na ile realna i potwierdzona w różnych częściach świata.

Wreszcie Nadleśniczemu Darkowi Jesionowskiemu z Nadleśnictwa Międzylesie i Barbarze Górskiej z Wrocławskiej Dyrekcji Regionalej LP za zaufanie i motywowanie mnie do dalszych wysiłków w realizacji projektu Bartnicy Sudetów.


Projekt Bartnicy Sudetów – cele i zamierzenia

Powyższe są spostrzeżeniami istotnymi dla podjętych decyzji co do kierunku rozwoju bartnictwa w Nadleśnictwie Międzylesie, a być może również bartnictwa w ogóle. Bo co wiemy? Otóż wiemy, że typowym bartnym gatunkiem pszczoły miodnej była Apis M. M. – która wciąż lokalnie występuje, m.in. w Augustowie. Wiemy również, że bartnicy dziali barcie w każdym rodzaju drzewa wykonując różnej pojemności barcie i kłody bartne – od 50 do 120 litrów. Wiemy również, że w hodowli pszczół nie stosowano żadnych znanych obecnemu pszczelarstwu metod jak dokarmianie i leczenie.  Obecnie pszczelarstwo ekologiczne, a raczej naturalne, stosuje metody iście pochodzące od przekazów bartnych, bowiem to pszczelarze naturalni poprzez „specyficzną aktywność” jako pszczelarze dokonują naturalnej selekcji pszczoły poprzez samoczynną eliminację kolonii pszczelich nieprzystosowanych do lokalnych warunków – nie pomagając im w rozwoju ani w walce z chorobami. Łącząc informacje od naszych kolegów z Augustowa, Supraślu i Spały oraz od Baszkirów i pszczelarzy naturalnych (jak Kirk Webster z USA, czy Krzysztof Smirnow ze Stowarzyszenia Wolne Pszczoły) wyłania się spójny przekaz, jak rozwijać i kontynuować bartnictwo w ogóle. Docelowo metoda wypracowana przez nas w Międzylesiu znajdzie tak samo zwolenników jak i przeciwników – ale to raczej naturalna konsekwencja będąca czysto ludzką przypadłością. Jak już wspominałem, dawniej bartnicy różnili się w wielu kwestiach, podobnie jak współcześni pszczelarze. Można było to zaobserwować podczas konferencji poświęconej dekadzie bartnictwa, jaka miała miejsce wiosną 2017 w Spale, gdzie zderzały się koncepcje bartnicze i chyba ostatecznego kompromisu nie wypracowano. Ale też kompromis taki nie jest chyba potrzebny. Jak zauważył Kirk Webster (autorytet w dziedzinie pszczelarstwa naturalnego gospodarujący w zimnym stanie Vermont w Stanach Zjednoczonych, klimatem zbliżony do warunków panujących w Sudetach), który zafascynowany był pewnym zjazdem pszczelarzy naturalnych, w którym brał udział, gdzie każdy robił tę samą rzecz w inny sposób, a osiągał te same lub podobne efekty. Wynika to z faktu, że życia i bytowania pszczoły nie da się absolutnie zdefiniować, zawęzić do jednej książki – bowiem każda szerokość geograficzna, każdy pożytek, amplitudy temperatur, skład pyłkowy przyczyni się do odmiennych zachowań tego samego gatunku tworząc tym samym nowe i niespotykane gdzie indziej linie gatunkowe, a tym samym konieczność stosowania przez bartnika (pszczelarza) odmiennych metod hodowlanych.

Ważnym punktem zapalnym dla projektu Bartnicy Sudetów były wyniki badań Beaty Madras-Majewskiej, która przeprowadziła genetyczne badania nad pszczołami zasiedlającymi barcie i kłody bartne w nadleśnictwach, które jako pierwsze podjęły próby odtworzenia populacji pszczoły środkowoeuropejskiej. Wyniki okazały się przełomowe i choć sama pani Beata z ostrożnością daną naukowcowi podchodzi do obwieszczenia sukcesu, to dla nas bartników i pszczelarzy naturalnych nie pozostaje nic innego, jak podejmować trud i kontynuować rozwój bartnictwa i jego najważniejszych założeń zmierzających do odtworzenia pszczoły środkowoeuropejskiej. Otóż w wyniku selekcji naturalnej silne geny Apis M. M. w kolejnych pokoleniach zaczynają faktycznie dominować, a geny tzw. hodowlane zanikać. Dzięki temu następne kolonie pszczół charakteryzują się już cechami właściwymi dla pszczoły leśnej, są to głównie: ciemny kolor, mały rozmiar pszczoły, wysoka agresywność, niska miododajność, wysoka odporność na choroby dziesiątkujące na całym świecie pszczołę miodną, jak te powodowane przez pasożyta Varroa destructor.

Za najważniejszy punkt projektu postawiliśmy sobie podejście ilościowe. Bowiem jeśli mowa o powrocie Apis M. M. do lasu, to jak to zrobić, jeśli nie metodą ilościową? Nam przede wszystkim przyświeca idea powrotu pszczoły leśnej, a bez licznych miejsc pozwalających tej pszczole bytować, nie da się osiągnąć zamierzonego efektu. Z przekazów leśników pracujących w Nadleśnictwie Międzylesie wiemy, że pszczół żyjących obecnie dziko jest przynajmniej kilkadziesiąt rodzin w skali Nadleśnictwa. Przynajmniej tych, które są zlokalizowane i nazwane. Kolejne rodziny zauważone w międzyleskich lasach to niestety te, które zasiedlały wycinane drzewa. Dodatkowo las nalatują pszczoły, które z uwagi na brak miejsc do zakładania kolonii osiedlają się w przypadkowych miejscach bez szans na przetrwanie i bez możliwości dania początku Apis M. M.. Postanowiliśmy w związku z tym udostępnić pszczołom tyle miejsc do zakładania kolonii, aby obok dziko występujących zapylaczy Apis M. M. miała swoje posadne miejsce w procesie zapylania roślin występujących w lesie. Stąd pomysł, aby na terenie nadleśnictwa zainstalować 1000 szt. kłód bartnych. Zważywszy na skalę i cel projektu dzianie barci w drzewach zajęłoby zbyt wiele czasu, a w zasadzie prawdopodobnie projekt zakończyłby się w następnym stuleciu – stąd decyzja o produkcji kłód bartnych z surowca S2AP i ich wywożeniu do lasu. Wobec tego zamysłu nawiązaliśmy współpracę z Zakładem Karnym w Kłodzku i w ramach resocjalizacji i edukacji ekologicznej więźniów przygotowujemy pierwszą partię kłód bartnych. Dla usprawnienia pracy i efektywności nawiązaliśmy współpracę firmą Makita w zakresie doboru i opracowania narzędzi służących do mechanicznego wyrabiania dzieni czyli wnętrza kłody bartnej.

Kolejnym ważnym zamierzeniem do osiągnięcia w trakcie trwania projektu jest wypracowanie linii gatunkowej pszczoły charakterystycznej dla naszego górskiego regionu. Idąc śladami Kingi Kumko, która w powojennej rzeczywistości osiedliła się na naszych terenach i wyprowadziła linię pszczoły sudeckiej – chcemy również opisać i nazwać tę właśnie linię pszczoły, która będzie się charakteryzować właściwościami odpowiadającymi dla lokalnego terenu, czyli długiej i srogiej zimy, silnych wiatrów, dużych amplitud temperatur, występowania spadzi iglastej i liściastej, występujących pożytków z upraw rolnych – głównie rzepaku, gryki, facelii i gorczycy.

Zwieńczeniem naszej pracy będzie opracowanie dotyczące bartnictwa z perspektywy metody hodowlanej i organizacyjnej, czyli jak prowadzić swoistą „pasiekę” bartną, jak zajmować się pszczołami, jak i kiedy wykonywać zabiegi pielęgnacyjne oraz jak i kiedy odbierać produkty pszczele. Dzięki temu chcemy wypracować zestaw dobrych praktyk bartniczych, które z pewnością będą połączeniem metod wypracowanych przez naszych polskich bartników, pszczelarzy naturalnych, bartników z Baszkirii, ale przede wszystkim przez nas samych wiedzionych latami praktyki pszczelarskiej, a teraz również bartniczej. Z pewnością jako najważniejszymi założeniami, które w całości definiują przyszły kodeks dobrych praktyk bartniczych są:

1. Pszczoła sama zasiedla barć (kłodę bartną) – nie wprowadzamy pszczoły do lasu, nie importujemy pszczół z zewnątrz

2. Naturalna selekcja – czyli w żaden sposób nie ingerujemy w życie rodziny pszczelej, a przede wszystkim nie leczymy i nie dokarmiamy rodzin pszczelich

3. Minimalizm pracy – czyli przeglądy ograniczające się do wzrokowej analizy stanu rodziny, bez zbędnego podglądania i „dokuczania” pszczołom, które z definicji są stworzeniami dziko żyjącymi i tak powinny być traktowane

4. Odbiór pożytków tylko z rodzin osypanych – z rodzin żyjących nie odbieramy żadnych produktów pszczelich, jakiekolwiek zbiory prowadzone w trakcie całego roku jedynie w kłodach opuszczonych

Żywię nadzieję, że tak zebrane dobre praktyki przyczynią się do zdefiniowania, czym jest bartny miód, bartna syta i tym samym wypracujemy podstawy prawne dla utworzenia iście bartnej marki dla produktów pszczelich pozyskiwanych w międzyleskich lasach.


BARTNICY SUDETÓW

Tło historyczne, mentorzy

10 lat temu Nadleśnictwo Augustów podjęło heroiczny krok w stronę odtworzenia bartnictwa w Polsce, a jak się okazało również w Europie. W konsekwencji otrzymaliśmy po dekadzie zmagań sporo bartniczych śladów w postaci pierwszych żywych barci i kłód bartnych, odtworzonych narzędzi którymi onegdaj posługiwano się do ich wytwarzania, leziw, kół bartnych itd. Niestety nie przetrwał przekaz dotyczący istoty bartnictwa czyli hodowli pszczół w barciach i kłodach bartnych umieszczanych w lesie. Ponieważ jedynym żywym przekazem dotyczącym hodowli dysponują Baszkirowie – uczestnicy projektu pojechali tam, zebrali potrzebne informacje i w ten sposób mamy dzisiaj wiedzę, którą możemy używać do dalszego odtwarzania metod bartniczych w Polsce, ale również ich doskonalenia. Z jednej strony można mówić o faktycznych różnicach pomiędzy bartnikami środkowo europejskimi a Baszkirami, natomiast przekazów jest tak mało, że faktycznie trudno dokładnie zdefiniować istotne różnice -  z pewnością widoczne są jeśli chodzi o metodę wchodzenia na drzewa bartne, a wreszcie o podejście do wielkości (pojemności) barci. Natomiast z drugiej strony wiemy z całą pewnością, że różnice występowały wewnątrz samych bractw bartnych odnoszące się do metod prowadzenia „pasiek” bartnych wynikające z upodobań bartników, ich umiejętności, zdolności i wnikliwości, ale przede wszystkim drzewostanu, jakim dysponowali, bazy pożytkowej i parametrów klimatycznych regionu.

Dnia 8 lipca 2015 roku przez teren Nadleśnictwa Międzylesie przeszła trąba powietrzna (zjawisko określane jako ,,Downburst’’), w wyniku której uszkodzonych zostało blisko 500 ha drzewostanów. Do dzisiaj pozyskano już prawie 250 tys. m3 złomów i wywrotów. Przez okres ostatnich dwóch lat koncentrujemy wszelkie siły oraz środki zarówno te ludzkie jak i finansowe w celu usunięcia skutków klęski. Na odnowienie powstałych powierzchni zrębowych mamy 5 lat od momentu ich powstania. Tej jesieni i przyszłej wiosny planujemy odnowić prawie 200 ha powierzchni otwartych. Ustalając skład gatunkowy powstających upraw zaplanowaliśmy dodatkowo domieszki biocenotyczne m.in. grusze, jabłonie, jarzęby, czereśnie, które kwitnąc stanowić będą cenny pożytek dla zapylaczy. Obecność w lesie Apis M. M. poprawi zapylanie roślinności leśnej oraz wzmocni jego bioróżnorodność co niewątpliwie wspomoże trudny proces odtwarzania zniszczonego lasu na terenach objętych klęską. Projekt Bartnicy Sudetów obok samoistnego programu na rzecz ochrony i ratowania pszczół, ma swoje znaczące miejsce na polu poprawy i wzbogacenia warunków flory i fauny w drzewostanach. Siedziba Nadleśnictwo Międzylesie
Nadleśnictwo Międzylesie
74 812 63 22
74 812 63 85


ul.Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
57-530 Międzylesie
NIP: 881-000-32-18
 

Nadleśniczy
Dariusz Jesionowski
74 812 63 22
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Tryliński
74 812 63 22
Główny Księgowy
Mariusz Harasiński
74 812 63 22 *611
kom. 661 602 055
Inżynier Nadzoru
Marcin Filiński
74 812 63 22 *313
kom. 661 606 453
p. o. Inżynier Nadzoru
Krzysztof Rusinek
74 812 63 22 *312
kom. 661 606 036
Sekretarz
Piotr Kensicki
74 812 63 22 *671
kom. 534 903 166

DZIAŁ TECHNICZNY

Alan Rumin
Specjalista SL ds. Użytkowania i Łowiectwa
Tel.: 74 812 63 22 *675
kom. 531 664 105
Joanna Krawiec
Specjalista SL ds. Ochrony Lasu
Tel.: 74 812 63 22 *314
kom. 536 222 233
Paweł Kmiecik
p.o. Specjalista ds. Zagospodarowania
Tel.: 74 812 63 22 *313
kom. 531 316 030
Konrad Zaremba
Specjalista ds. Marketingu
Tel.: 74 812 63 22 *312
kom. 533 291 934
Łukasz Cichecki
Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 74 812 63 22 *312

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Anna Farbotko
Specjalista księgowości
Tel.: 74 81 26 322 *612
Elżbieta Sucharska
Specjalista księgowości
Tel.: 74 81 26 322 *613
Maria Sierechan
Księgowa
Tel.: 74 81 26 322 *614
Stanisław Pająk
Kasjer
Tel.: 74 81 26 322 *600
Elżbieta Patro
Księgowa
Tel.: 74 81 26 322 wew. * 615

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Piotr Kensicki
Sekretarz
Tel.: 74 812 63 22 *671
kom. 534 903 166
Kazimierz Jankowski
Specjalista ds. budownictwa
Tel.: 74 812 63 22 *672
kom. 601 989 720
Joanna Kobak
Starszy referent administracji
Tel.: 74 812 63 22
Urszula Bańkowska
Sprzątaczka
Bogusław Bijak
Konserwator
Tel.: kom. 661 606 797

DZIAŁ KADR

Maria Para
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 74 812 63 22 *131
kom. 782 224 404

STRAŻ LEŚNA

Mariusz Kępa
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 74 812 63 22 *221
kom. 574 709 237
Bogusław Czubala
Strażnik Leśny
Tel.: 74 812 63 22 *221
kom. 607 243 545

SKŁADNICA DREWNA

Bogusław Duszyński
Kierownik ds. spedycji i zaopatrzenia
Tel.: 74 8132020
kom. 607 243 547
Marek Marszałek
Specjalista ds. gospodarki magazynowej
Tel.: 74 8132020
kom. 607 243 544
Eugeniusz Kraj
Mechanik
Tel.: kom. 535 236 420
Adam Bac
Kierowca
Tel.: kom. 534 413 113
Andrzej Farganus
Kierowca
Edward Stromecki
Operator maszyn
Tel.: kom. 531 458 294
Władysław Łukow
Operator maszyn
Tel.: kom. 533 593 702
Edward Jan Stromecki
Operator maszyn
Tel.: kom. 534 843 074
Jerzy Ziętara
Pracownik fizyczny

INFORMATYK

Tobiasz Włoszczyński
Referent ds. Informatyki i Ppoż
Tel.: 74 812 63 22 *675
kom. 531 132 513

UWAGA !

Nadleśnictwo Międzylesie przypomina,

że w związku z trwającymi robotami budowlanymi w ramach projektu „Rewitalizacja infrastruktury techniczno-turystycznej Wodospadu „Wilczki” w Międzygórzu wstęp na teren wodospadu (ścieżki, platformy widokowe) jest zamknięty.

Przewidywany termin udostepnienia obiektu dla zwiedzających to 31.10.2017 rok.

Za utrudnienia przepraszamy.

podpisano:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzylesie


Obchody 37-lecia NSZZ Solidarność

W dniu 19.08.2017 obchodziliśmy wspólnie z NSZZ Solidarność 37-lecie utworzenia tej pracowniczej organizacji. Od wielu lat Solidarność Leśników w Międzylesiu realizuje swoje zadania dbając o prawa pracowników LP.

„Wskazywanie właściwych postaw społecznych zarówno w kierunku pracodawcy jak
i pracowników uważam za najważniejszy cel jaki Solidarność Leśników winna podejmować i realizować. Krzewienie nienagannych postaw jak pracowitość i patriotyzm wydają się być w dzisiejszym świecie sprawami pierwszej potrzeby, bowiem to co my leśnicy uważamy jako kwestie oczywiste, niekiedy zapominane jest tak przez pracodawców jak i pracowników LP” –
Dariusz Jesionowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzylesie.

Członkowie Solidarności i sympatycy zorganizowali skromny, ale w klimacie rodzinny piknik
z udziałem władz Związku, administracji publicznej a także zaproszonych gości z Lasów Państwowych jak z-cy dyrektora RDLP Arkadiusza Wojciechowicza, dyrektora ZUL Bystrzyca Kłodzka, Nadleśniczych z terenu RDLP Wrocław,  wice-wojewody Kamila Zielińskiego, radnego Urzędu Marszałkowskiego Zbigniewa Szczygła.

Leśnicy ze Świeradowa, Szklarskiej Poręby, Lwówka Śląskiego i Międzylesia przygotowali szereg prezentacji, konkursów o lesie i jego mieszkańcach. Zaś zespół sygnalistów rozbrzmiał doniośle  niosąc leśne dźwięki po górach i lasach. Dziękujemy bardzo za tak wspaniałe zaangażowanie i wyczekujemy kolejnego spotkania z okazji kolejnej rocznicy.


5.jpg (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Tobiasz Włoszczyński, 23.08.17 07:26

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Tobiasz Włoszczyński
23.08.17 07:26
Status: Zatwierdzony
Pobierz (503k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 1 Miesiąc temu 503k Pobierz

4.jpg (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Tobiasz Włoszczyński, 23.08.17 07:26

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Tobiasz Włoszczyński
23.08.17 07:26
Status: Zatwierdzony
Pobierz (366k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 1 Miesiąc temu 366k Pobierz

3.jpg (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Tobiasz Włoszczyński, 23.08.17 07:26

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Tobiasz Włoszczyński
23.08.17 07:26
Status: Zatwierdzony
Pobierz (331k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 1 Miesiąc temu 331k Pobierz